DZIAŁKA
na
SPRZEDAŻ
700 000 PLN
350 PLN/m2
OWCZARNIA
Opis
Dla terenu oznaczonego symbolem 8 MNu ustala się:
1. przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

przeznaczone do realizacji zabudowy mieszkaniowo-usługowej jednorodzinnej
wolnostojącej lub bliźniaczej wraz z niezbędnymi do funkcjonowania gospodarstwa domowego budynkami garażowymi, lub gospodarczo-garażowymi,

realizacja zabudowy winna następować z zachowaniem minimalnej powierzchni biologicznie czynnej w obrębie każdej działki nie
mniejszej niż 70%

realizacji zabudowy w
wysokości 2 kondygnacji nadziemnej (parter
+ poddasze użytkowe) tj. rzędnej głównej kalenicy dachu nie przekraczającej wysokości
9,0m ponad poziom terenu, rzędnej okapu nie
przekraczającej wysokości 5,0m ponad poziom terenu przy zastosowaniu wysokich dachów (np. dwuspadowych lub naczółkowych)
o spadkach 30-45 stopni. Dla budynków garażowo-gospodarczych i garażowych realizo
Szczegóły oferty

Cena700 000 PLN

Cena za m2350 PLN

Powierzchnia działki1 937 m2

Powierzchnia działki - jednostkam2

Ukształtowanie działkiPłaska

Kształt działkiProstokąt

PrądW drodze

GazW drodze